Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 55  pokazuj  pozycji

2001-ILZ.260.1.2023 Dostawa oleju opałowego grzewczego do urzędów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-05 2023-01-16 10:00 2023-01-24
2001-ILZ.260.46.2022 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w latach 2023-2024 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-22 2022-11-30 10:00 2022-12-13
2001-ILZ.260.41.2022 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w latach 2023-2024 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-27 2022-11-09 10:00 2022-12-06
2001-ILZ.260.42.2022 Dostawa mebli na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-04 2022-10-12 10:00 2022-11-25
2001-ILZ.260.38.2022 Dostawa krzeseł do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-24 2022-09-01 10:00 2022-09-26
2001-ILZ.260.37.2022 Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz instalacją energetyczną i sterowania na działkach obręb Budzisko. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-13 2022-08-02 10:00 2022-08-19
2001-ILZ.260.30.2022 Dostawa dźwigu osobowego do budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-28 2022-07-06 10:00 2022-07-14
2001-ILZ.260.9.2022 Przebudowa instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku administracyjnym Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8.” Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-28 2022-07-14 10:00 2022-08-19
2001-ILZ.260.33.2022 Dostawa szaf metalowych dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-27 2022-07-05 10:00 2022-07-22
2001-ILZ.260.27.2022 Dostawa i montaż stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi zewnętrznych w jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-22 2022-07-01 10:00 2022-12-07
2001-ILZ.260.29.2022 „Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz instalacją energetyczną i sterowania na działkach obręb Budzisko” Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-14 2022-06-29 10:00 2022-07-06
2001-ILZ.260.12.2022 Usługa outsourcingu obejmująca drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów na potrzeby jednostek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-02 2022-06-10 10:00 2022-07-07
2001-ILZ.260.15.2022 Świadczenie usług przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach IAS w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-26 2022-06-06 10:00 2022-06-22
2001-ILZ.260.24.2022 Zakup sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (SZD) do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-25 2022-06-02 10:00 2022-09-26
2001-ILZ.260.26.2022 Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-20 2022-06-20 10:00 2022-07-01
2001-ILZ.260.23.2022 Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-20 2022-06-20 10:00 2022-07-11
2001-ILZ.260.25.2022 Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-17 2022-06-13 10:00 2022-07-01
2001-ILZ.260.11.2022 Dostawa i montaż stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi zewnętrznych w jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-12 2022-05-20 10:00 2022-05-26
2001-ILZ.260.19.2022 Dostawa amunicji do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-11 2022-05-19 10:00 2022-05-31
2001-ILZ.260.21.2022 Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-03 2022-05-30 10:00 2022-06-28
2001-ILZ.260.14.2022 Dostawa samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-30 2022-04-27 10:00 2022-05-27
2001-ILZ.260.8.2022 Usługa przechowywania pojazdów samochodowych zajętych przez organy celno – skarbowe i skarbowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-15 2022-03-23 10:00 2022-03-29
2001-ILZ.260.2.2022 Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce, ul. Białostocka 47 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-02 2022-03-17 10:00 2022-03-29
2001-ILZ.260.4.2022 Dostawę samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-11 2022-03-11 10:00 2022-04-05
2001-ILZ.260.1.2022 Usługa niszczenia (przetwarzania), załadunku, transportu i rozładunku odpadów wyrobów tytoniowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-08 2022-02-17 10:00 2022-04-14

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa