Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 40  pokazuj  pozycji

Dostawa oleju opałowego grzewczego do urzędów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.1.2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2023-01-17 09:50
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w latach 2023-2024 2001-ILZ.260.46.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2022-12-05 13:08
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w latach 2023-2024 2001-ILZ.260.41.2022 Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2022-11-21 10:26
Przebudowa instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynku administracyjnym Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 8.” 2001-ILZ.260.9.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-02 12:14
Dostawa dźwigu osobowego do budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. 2001-ILZ.260.30.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-07 10:26
„Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz instalacją energetyczną i sterowania na działkach obręb Budzisko” 2001-ILZ.260.29.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-06 11:32
Dostawa szaf metalowych dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.33.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-07-06 11:24
Dostawa i montaż stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi zewnętrznych w jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.27.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-07-04 12:57
Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.26.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-20 13:26
Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.23.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-20 11:32
Usługa outsourcingu obejmująca drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów na potrzeby jednostek Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.12.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-14 11:59
Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.25.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-13 11:09
Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.21.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-06 10:27
Dostawa i montaż stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi zewnętrznych w jednostkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.11.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-20 12:43
Dostawa amunicji do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.19.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-05-20 10:36
Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.17.2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-17 13:55
Dostawa samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.14.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-05-05 10:58
Dostawę samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.4.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5, 6 2022-03-29 11:43
Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Sokółce, ul. Białostocka 47 2001-ILZ.260.2.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-21 13:26
Dostawę samochodów służbowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.4.2022 Postępowanie unijne Części: 2 2022-03-16 13:48
„Dostawa mobilnego urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów” 2001-ILZ.260.43.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-25 13:04
Ochrona osób i mienia w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.22.2021 Usługi społeczne krajowe Części: 1, 2, 3 2021-12-07 12:15
Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli i krzeseł obrotowych 2001-ILZ.260.46.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-11-17 13:27
Dostawa mebli do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 2001-ILZ.260.44.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2021-11-15 13:55
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowiącej załącznik Nr 7 do SWZ 2001-ILZ.260.17.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-18 14:33

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa